سرور مجازی | پلن های گیمینگ
 • Product 1

  VPS | Gaming | PLAN 1

  • ● رم - 1 گیگابایت
   ● پردازنده - 1 هسته با فرکانس3گیگاهرتز
   ● هارد - 25 گیگابایت SSD
   - ترافیک نامحدود
   - آپتایم تضمین شده 99.9%
   + محافظت Anti DDoS - دارد
   + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
   + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
   + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
   جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
  فقط
  75,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  VPS | Gaming | PLAN 2

  • ● رم - 2 گیگابایت
   ● پردازنده - 1 هسته با فرکانس3گیگاهرتز
   ● هارد - 30 گیگابایت SSD
   - ترافیک نامحدود
   - آپتایم تضمین شده 99.9%
   + محافظت Anti DDoS - دارد
   + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
   + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
   + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
   جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
  فقط
  95,000/ماهیانه
  5,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 3

  VPS | Gaming | PLAN 3

  • ● رم - 3 گیگابایت
   ● پردازنده - 2 هسته با فرکانس6گیگاهرتز
   ● هارد - 35 گیگابایت SSD
   - ترافیک نامحدود
   - آپتایم تضمین شده 99.9%
   + محافظت Anti DDoS - دارد
   + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
   + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
   + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
   جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
  فقط
  160,000/ماهیانه
  5,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 4

  VPS | Gaming | PLAN 4

  • ● رم - 4 گیگابایت
   ● پردازنده - 2 هسته با فرکانس6گیگاهرتز
   ● هارد - 40 گیگابایت SSD
   - ترافیک نامحدود
   - آپتایم تضمین شده 99.9%
   + محافظت Anti DDoS - دارد
   + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
   + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
   + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
   جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
  فقط
  195,000/ماهیانه
  5,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 5

  VPS | Gaming | PLAN 5

  • ● رم - 6 گیگابایت
   ● پردازنده - 3 هسته با فرکانس9گیگاهرتز
   ● هارد - 45 گیگابایت SSD
   - ترافیک نامحدود
   - آپتایم تضمین شده 99.9%
   + محافظت Anti DDoS - دارد
   + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
   + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
   + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
   جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
  فقط
  280,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  VPS | Gaming | PLAN 6

  • ● رم - 8 گیگابایت
   ● پردازنده - 4 هسته با فرکانس12گیگاهرتز
   ● هارد - 50 گیگابایت SSD
   - ترافیک نامحدود
   - آپتایم تضمین شده 99.9%
   + محافظت Anti DDoS - دارد
   + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
   + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
   + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
   جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
  فقط
  365,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 7

  VPS | Gaming | PLAN 7

  • ● رم - 16 گیگابایت
   ● پردازنده - 6 هسته با فرکانس18گیگاهرتز
   ● هارد - 55 گیگابایت SSD
   - ترافیک نامحدود
   - آپتایم تضمین شده 99.9%
   + محافظت Anti DDoS - دارد
   + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
   + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
   + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
   جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
  فقط
  665,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 8

  VPS | Gaming | PLAN 8

  • ● رم - 32 گیگابایت
   ● پردازنده - 8 هسته با فرکانس24گیگاهرتز
   ● هارد - 60 گیگابایت SSD
   - ترافیک نامحدود
   - آپتایم تضمین شده 99.9%
   + محافظت Anti DDoS - دارد
   + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
   + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
   + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
   جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
  فقط
  1,165,000/ماهیانه
  سفارش دهید