سرور مجازی | پلن های افتصادی
 • Product 1

  VPS | Economic | PLAN 1

  • ● رم - 1 گیگابایت
   ● پردازنده - 1 هسته
   ● هارد - 25 گیگابایت HDD
   - ترافیک نامحدود
   - آپتایم تضمین شده 99.9%
   + محافظت Anti DDoS - دارد
   + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
   + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
   + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
   جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
  فقط
  55,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  VPS | Economic | PLAN 2

  • ● رم - 2 گیگابایت
   ● پردازنده - 1 هسته
   ● هارد - 30 گیگابایت HDD
   - ترافیک نامحدود
   - آپتایم تضمین شده 99.9%
   + محافظت Anti DDoS - دارد
   + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
   + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
   + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
   جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
  فقط
  80,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  VPS | Economic | PLAN 3

  • ● رم - 3 گیگابایت
   ● پردازنده - 2 هسته
   ● هارد - 35 گیگابایت HDD
   - ترافیک نامحدود
   - آپتایم تضمین شده 99.9%
   + محافظت Anti DDoS - دارد
   + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
   + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
   + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
   جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
  فقط
  130,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  VPS | Economic | PLAN 4

  • ● رم - 4 گیگابایت
   ● پردازنده - 2 هسته
   ● هارد - 40 گیگابایت HDD
   - ترافیک نامحدود
   - آپتایم تضمین شده 99.9%
   + محافظت Anti DDoS - دارد
   + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
   + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
   + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
   جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
  فقط
  150,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  VPS | Economic | PLAN 5

  • ● رم - 6 گیگابایت
   ● پردازنده - 3 هسته
   ● هارد - 45 گیگابایت HDD
   - ترافیک نامحدود
   - آپتایم تضمین شده 99.9%
   + محافظت Anti DDoS - دارد
   + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
   + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
   + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
   جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
  فقط
  220,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  VPS | Economic | PLAN 6

  • ● رم - 8 گیگابایت
   ● پردازنده - 4 هسته
   ● هارد - 50 گیگابایت HDD
   - ترافیک نامحدود
   - آپتایم تضمین شده 99.9%
   + محافظت Anti DDoS - دارد
   + فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
   + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
   + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
   جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
  فقط
  285,000/ماهیانه
  سفارش دهید