با یک بار خرید برای همیشه صاحب تیم اسپیک شوید تا 24 ساعت امکان بازگشت وجه پرداختی

سرور تیک اسپیک 64 نفره دائمی
65,000تومان
کوئری رایگان
زیردامنه رایگان
امکان اتصال دامنه شما
دارای کمترین پکت
مخصوص دوستانی روی پینگ و پکت سرور حساسند
اتصال با فیلتر شکن و VPN
انتی دیداس اختصاصی
اتصال همه ی نسخه های تیم اسپیک
با یک بار خرید برای همیشه صاحب تیم اسپیک شوید
سرور تیم اسپیک 1024 نفره دائمی
110,000تومان
کوئری رایگان
زیردامنه رایگان
امکان اتصال دامنه شما
دارای کمترین پکت
مخصوص دوستانی روی پینگ و پکت سرور حساسند
اتصال با فیلتر شکن و VPN
انتی دیداس اختصاصی
اتصال همه ی نسخه های تیم اسپیک
با یک بار خرید برای همیشه صاحب تیم اسپیک شوید